Oppaat ja julkaisut

Suunnitteletko remonttia Puu-Raksilassa?
Tutustu perusparannusohjeisiin!

 
     
 

Raksilan alueen rakentamista ohjaavat
asemakaavamerkinnät ja -määräykset
sekä tonttien vuokrasopimukset. Vuonna 1986 laaditut perusparannusohjeet täydentävät edellämainittuja. Ohjeiden tarkoituksena on edistää yhdenmukaista rakentamista, niin että alueelle ominaiset, sen viihtyvyyden luovat ympäristön piirteet säilyisivät aluetta perusparannettaessa. Ympäristöohjelmasta uusi painos

 
     
 

Oulun kaupungin kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti Raksilan asukasyhdistys on laatinut alueelle ympäristöohjelman:

Ympäristöohjelma 2007-2009

Edellisen ympäristöohjelman toteutuminen

Asukaskysely 2004: tulokset

2011: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Raksilan asuinalueen pihan ja puuston hoito-ohjeistus asukkaiden käyttöön


Apua arjen solmukohtiin

 
     
 

Valoa ikkunassa -opas on julkaisu, jolla halutaan tukea raksilalaisten arkea elämän muuttuvissa tilanteissa. Opas on laadittu asukasyhdistyksen toimesta vuonna 2000. Oppaassa mainitut yhteystiedot voivat olla osin vanhentuneita.

Valoa ikkunassa